FORMULARZ WOLONTARIUSZA

Czas Poruszenia vol. 3

Po pozytywnym rozpatrzeniu formularza zostaniesz dopisany do grupy wolontariatu Nations On Fire na wydarzenie Czas Poruszenia

{{ form.message.text }}

Strona Główna

Uzupełnij to pole

Uzupełnij to pole

Podaj prawidłowy email

{{data.wiek.errorMessage}}

Wymagana będzie zgoda rodzica/opiekuna. Wyślemy Ci ją osobno przed wydarzeniem.

Podaj prawidłowy numer telefonu

* Wybór nie gwarantuje przydzielenia do danej ekipy

Wybierz z listy

Uzupełnij to pole

Uzupełnij to pole

Uzupełnij to pole

Wybierz z listy

* Zgoda wymagana

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie wprowadzonych przeze mnie danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że administratorem danych osobowych jest fundacja Narody W Ogniu. Podanie danych jest dobrowolne. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych.

* Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu oraz oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla ubiegającego się o wolontariat.

{{ form.message.text }}